ولادت حضرت امام زين العابدين گرامي باد

ولادت حضرت امام زين العابدين گرامي باد

ولادت حضرت امام زين العابدين گرامي باد

 میلاد چهارمین تجسّم تکامل انسان، آقا زین العابدین، زینت قلوب مؤمنین و فخر زمان و زمین مبارک باد!