ولادت حضرت زینب و روز پرستار مبارک

ولادت حضرت زینب و روز پرستار مبارک

ولادت حضرت زینب و روز پرستار مبارکولادت حضرت زینب و روز پرستار را به تمام کادر درمان به خصوص پرستاران سرزمینم در این روزهای سخت و پر استرس تبریک میگوییم .امیدواریم در این جنگ پیروز شوید.با آرزوی سلامتیه تمام کادر درمان