رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی تسلیت باد

رحلت حضرت رسول اکرم و شهادت حضرت امام حسن مجتبی تسلیت باد

شهادت حضرت رسول و امام حسن مجتبی تسلیت باد هنگامه رنج و غم و ماتم شده امشب
گریان، زغمى دیده عالم شده امشب
پایان شب آخر ماه صفر است این
یا آنکه ز نو ماه محرّم شده امشب
از داغ جگر سوز نبى سیّد ابرار
نخل قد زهرا و على خم شده امشب