اربعین حسینی بر مسلمانان تسلیت باد

اربعین حسینی بر مسلمانان تسلیت باد

 

اربعین حسینی بر امت اسلامی تسلیت اربعین است و جهان یکسره هیأت شده است
حرم یار مهیای زیارت شده است
تو که حق به مددش کرده نصیب
یاد ما باش که دلم یکسره ویران شده است . . .