زنگ مهر و زنگ مقاومت و سلامت مبارک

زنگ مهر و زنگ مقاومت و سلامت مبارک

زنگ مهر و زنگ مقاومت و سلامت مبارکزنگ مهر و زنگ مقاومت و سلامت در مدرسه غیردولتی راه سبز متوسطه دوم برگزار گردید

برای مشاهده عکسهای بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید