بازگشایی مدرسه راه سبز در نیمه دوم شهریور

بازگشایی مدرسه راه سبز در نیمه دوم شهریور

بازگشایی مدرسه راه سبز در نیمه دوم شهریورسال تحصیلی جدید امسال از 15شهریور در سراسر کشور آغاز شد و این روز را به تمام همکاران گرامی به ویژه تیم حرفه ای راه سبز و همینطور دانش آموزان  عزیز تبریک میگوییم.