تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

تاسوعا و عاشورای حسینی تسلیت باد

تاسوعا و عاشورای حسینی بر عزاداران حسین تسلیت بادعاشورا بود و آسمان شد کفنت 

لبریز ز گل زخم ستاره بدنت

گیرم که سر تو را به نیزه کردند

زیر سم اسب ها چه میکرد تنت

صلی الله علیک یا ابا عبدالله