ماه محرم بر عموم تسلیت باد

ماه محرم بر عموم تسلیت باد

ماه محرم بر عموم تسلیت باددلم دریاچه غم شد دوباره

قد آیینه ها خم شد دوباره

صدای سنج و دمام امد از دور

بخوان ای دل محرم شد دوباره

فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حسینی بر عموم تسلیت باد