عید سعید غدیرخم بر امت اسلامی مبارکباد

عید سعید غدیرخم بر امت اسلامی مبارکباد

عید سعید غدیرخم بر امت اسلامی مبارکباد

       عید است و هوا شمیم جنت دارد

       نام خوش مرتضی حلاوت دارد

با عطر گل محمدی و صلوات این محفل ما عجب طراوت دارد.