میلاد حضرت معصومه و روز دختر بر تمامی دختران سرزمینم مبارک باد.

میلاد حضرت معصومه و روز دختر بر تمامی دختران سرزمینم مبارک باد.

میلاد حضرت معصومه و روز دختر بر تمامی دختران سرزمینم مبارک باد.

خجسته باد میلاد بانوی قدسیه مطهره، فاطمه معصومه علیهاالسلام که بارگاه نورانی ‏اش محل دایمی نزول فرشتگان بر زمین و دروازه بهشت است.