زنگ انقلاب

زنگ انقلاب

زنگ انقلابهمزمان با ورود حضرت امام خمینی(ره)در 12بهمن 57زنگ انقلاب از ساعت 9:33با حضور دانش آموزان دبیرستان غیردولتی راه سبز نواخته شد و با سر دادن شعار الله اکبر این روز را گرامی دانستند.زنگ انقلاببرای مشاهده ی عکس های بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.