دهه فجر گرامی باد

دهه فجر گرامی باد

دهه فجر گرامی بادفجر است و سپیده حلقه بر در زده است،روز آمده تاج لاله بر سر زده است.

با آمدن امام در کشور ما،خورشید حقیقت ز افق سر زده است.

12بهمن و فرا رسیدن دهه فجر بر ملت ایران مبارک باد