وفات فاطمه زهرا(س)

وفات فاطمه زهرا(س)

وفات فاطمه زهرا(س)روزشهادت زهرای اطهر است

عالم پر از مصیبت و دلها مکرر است

خشکیده چون نهال برومند عمر او

چشم جهانیان همه از اشک غم،تر است

شهادت بانوی دو عالم،ام ابیها حضرت فاطمه(س)بر عموم مسلمانان تسلیت باد