زمان برگزاری امتحانات نوبت اول98-99

زمان برگزاری امتحانات نوبت اول98-99

زمان برگزاری امتحانات نوبت اول98-99با سلام و احترام

به اطلاع می رساند بازه ی زمانی امتحانات نوبت اول مدارس متوسطه دوم تاریخ  ازتاریخ 98/10/7الی98/10/25برگزار میگردد.

با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیز

مدیریت دبیرستان غیردولتی راه سبز