جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور اولیا و مربیان

جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور اولیا و مربیان

جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور اولیا و مربیانبه منظور بررسی نتایج آزمون جامع مرحله ی اول جلسه ای با دعوت از اولیا محترم دانش آموزان با حضور دبیران این دبیرستان به صورت کارشناسی برگزار گردید و اولیا محترم نسبت به نتایج آزمون دانش آموزان خود در حضور دبیران مورد بررسی قرار گرفتند.جلسه پیشرفت تحصیلی با حضور اولیا و مربیان

برای مشاهده ی عکس های بیشتر به گالری تصاویر مشاهده فرمایید.