کلاس آموزش پیشگیری از معلولیت های جسمی دبیرستان غیردولتی راه سبز

کلاس آموزش پیشگیری از معلولیت های جسمی دبیرستان غیردولتی راه سبز

کلاس آموزش پیشگیری از معلولیت های جسمی دبیرستان غیردولتی راه سبزکلاس آموزش پیشگیری از معلولیت های جسمی توسط مدرس خانوم شمسی پور کارشناس محترم آموزش و پرورش

((دبیرستان غیر دولتی راه سبز))

کلاس آموزش پیشگیری از معلولیت های جسمی دبیرستان غیردولتی راه سبزبرای مشاهده ی عکس های بیشتر به گالری تصاویر مشاهده فرمایید.