راهپیمایی سیزده آبان 99-98

راهپیمایی سیزده آبان 99-98

راهپیمایی سیزده آبان 99-98حضور پرشور دانش آموزان مدرسه غیردولتی راه سبز در راه پیمایی سیزده آبان99-98

راهپیمایی سیزده آبان 99-98برای مشاهده ی عکس های بیشتربه گالری تصاویرمراجعه فرمایید.