انتخابات شورای دانش آموزی 99-98

انتخابات شورای دانش آموزی 99-98

انتخابات شورای دانش آموزی 99-98انتخابات شورای دانش آموزی در مدرسه راه سبز برگزار گردید.این انتخابات با مشارکت دانش آموزان مدرسه انجام و اعضای شورا انتخاب گردیدند.

انتخابات شورای دانش آموزی 99-98برای مشاهده عکسهای بیشتر به گالری تصاویر مراجعه فرمایید.