آزمایشات فیزیک دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی

آزمایشات فیزیک دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی

آزمایشات فیزیک دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی

آزمایش بالا مربوط به جهت یابی با استفاده از ساعت عقربه دار میباشد

آزمایشات فیزیک دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی

عکس دوم مربوط به آزمایش پرده ایی از آب است که هدف نمایش کشش سطحی آب و همچنین فشار هوا میباشد

آزمایشات فیزیک دانش آموزان پایه دهم علوم تجربی

وعکس سوم مربوط به نمایش هلال های متفاوت ماه است.در این تصویر سیب نقش ماه و دایره مرکزی نماد زمین است.

 

برای مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.