اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

اولین مجمع  عمومی اولیاء ومربیان در دبیرستان غیر دولتی راه سبز برگزار شد و در این گردهمایی تعدادی از اولیاء محترم دانش آموزان به عنوان اعضای انجمن اولیاء ومربیان با رای اولیاء برگزیده شدند.ضمنا"در این جلسه از اعضای انجمن سال قبل تقدیر و تشکر به عمل آمد.

اولین مجمع عمومی انجمن اولیاء و مربیان

برای مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.