فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارکباد

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارکباد

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارکباد

با فرا رسیدن ایام باز گشایی مدارس حال وهوای مهر ماه و درس و مدرسه به مشام میرسد حسی که فقط یک دانش آموز آن را به خوبی احساس میکند،به مناسبت بازگشایی مدارس جشنی در مدرسه غیر دولتی راه سبز برگزار شد و زنگ مهر توسط مدیر این مدرسه سرکار خانم خلیلی نواخته شد.فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارکباد

فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت مبارکباد

برای مشاهد عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.