هفته جنگ،هفته افتخار ،هفته دفاع مقدس مبارک باد

هفته جنگ،هفته افتخار ،هفته دفاع مقدس مبارک باد

هفته جنگ،هفته افتخار ،هفته دفاع مقدس مبارک باد

منطق ما منطق امام حسین (ع) است اگر دشمن این حقیقت را دریابد هرگز لحظه ایی منتظر خستگی ما نخواهد ماند.برنامه ی زنگ مقاومت در مدرسه غیر دولتی راه سبز با خیرمقدم توسط موسس و مدیر مدرسه نواخته شد و یکی از یادگاران دفاع مقدس جناب آقای حمید تیغ نورد خاطره 8سال دفاع مقدس را بیان نمودند.

هفته جنگ،هفته افتخار ،هفته دفاع مقدس مبارک باد