عید سعید قربان،جشن تقرب عاشقان حق مبارک

عید سعید قربان،جشن تقرب عاشقان حق مبارک

عید سعید قربان،جشن تقرب عاشقان حق مبارک

خوشا آنان که با حق آشنایند     مطیع محض فرمان خدایند

چو ابراهیم اسماعیل خودرا          فدای امرالله می نمایند   

پرشکوه ترین ایثار و زیباترین جلوه تعبد در برابر خالق یکتا بر شما مبارک.