یادواره سردار شهید مجید مرآت

یادواره سردار شهید مجید مرآت

یادواره سردار شهید مجید مرآت فرمانده دلیر گردان حضرت ابوالفضل (ع) روز پنجشنبه 13 تیر ماه 1398 بعداز نماز مغرب و عشاء در مسجد ولی عصر (عج) بالامحله فومن برگزار می گردد.