12فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

12فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

12فروردین روز جمهوری اسلامی گرامی باد

همه پرسی حکومت جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب 1357ایران به پیشنهاد سید روح الله خمینی در روزهای 10و11 فروردین 1358در ایران برگزار شد. و بر پایه نتایج اعلام شده،98/2 واجدان شرکت در همه پرسی با دادن رای (آری) ، با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در روز 12 فروردین نتایج اعلام شد و این روز را  روز جمهوری اسلامی نامیدند.