آموزش اطفای حریق به دانش آموزان با کپسول گازco2 و پودر

آموزش اطفای حریق به دانش آموزان با کپسول گازco2 و پودر

آموزش اطفای حریق به دانش آموزان با کپسول گازco2 و پودربرای مشاهده عکس های بیشتر به بخش گالری تصویر مراجعه فرمایید.