میلاد بانوی دو عالم حضرت ام الائمه فاطمه زهرا (س) بر همه مسلمانان مبارک باد

میلاد بانوی دو عالم حضرت ام الائمه فاطمه زهرا (س) بر همه مسلمانان مبارک باد

میلاد بانوی دو عالم حضرت ام الائمه فاطمه زهرا (س) بر همه مسلمانان مبارک باد

خورشید زمینی خدا یا زهرا ،ای زینت نام مصطفی یا زهرا

مدح تو همین بس که شدی تا محشر،همتای علی مرتضی یا زهرا

میلاد فاطمه زهرا(س) مبارک باد