سومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی اسفند97

سومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی اسفند97

سومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی اسفند97

در این جلسه پیرامون مسائل آموزشی و تربیتی و امتحانات خرداد،تصحیح الکترونیکی و همچنین برنامه ریزی درسی و کنکور بحث و تبادل نظر شده و اولیاء نیز نظرات و پیشنهادات خود را با کادر مدرسه در میان گذاشتند.

سومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی اسفند97

سومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان سال تحصیلی اسفند97

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.