اختتامیه جشواره استانی سرو سبز

اختتامیه جشواره استانی سرو سبز

اختتامیه جشواره استانی سرو سبز

کسب مقام اول سرود دبیرستان غیر دولتی راه سبز در جشنواره استانی سرو سبز بسیج هنرمندان در سالن آمفی تئاتر خاتم الانبیا رشت.

اختتامیه جشواره استانی سرو سبز

 

اختتامیه جشواره استانی سرو سبز

اختتامیه جشواره استانی سرو سبز