حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد

حماسه 9 دی روز بصیرت و میثاق امت با ولایت گرامی باد

روز  بصیرت و میثاق امت گرامی باد

در یوم الله 9 دی،دست قدرت خدا در دفاع کامل از نظام و حریم ولایت بیرون آمده  و انقلاب اسلامی را در مسیر خودش مستحکم تر از قبل قرار داد. نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در هشت ماه جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در راستای نمایش اتحاد و انسجام ملت بزرگ ما حول محور ولایت فقیه در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید و برای همیشه در تاریخ ماندگار شد.