شب یلدا مبارک

شب یلدا مبارک

شب یلدا مبارک

ایرانیان نزدیک به چند هزار سال است که شب یلدا آخرین شب پاییز را که درازترین و تاریکترین شب در طول سال است تا سپیده دم بیدار می مانند و در کنار یکدیگر خود را سرگرم می دارند تا اندوه غیبت خورشید و تاریکی و سردی روحیه ی آنان را تضعیف نکند و با به روشنایی گراییدن آسمان به رخت خواب روند.