وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

وفات فاطمه معصومه (س) تسلیت باد

معصومه (س) فلسفه شیدایی است و غزل ماندن و بودن ،معصومه نگین ایران است که در قم شهر اقامه میدرخشد.

وفات حضرت معصومه (س) تسلیت باد.