روز حسابدار گرامی باد

روز حسابدار گرامی باد

روز حسابدار گرامی باد

15 آذر روز حسابدار را به حسابداران کهنه کار، موفق،بالقوه، تبریک عرض میکنیم.با آرزوی موفقیت در پناه خدای حسابگر و حسابرس باشید.