میلاد نبی رحمت (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک باد

میلاد نبی رحمت (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک باد

میلاد نبی رحمت (ص) و ولادت امام جعفر صادق (ع) مبارک باد

امشب سخن از جان جهان باید گفت

توصیف رسول (ص) انس جان باید گفت

در شام ولادت دو قطب عالم

تبریک به صاحب زمان (عج) باید گفت.....