دومین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 97-98

دومین جلسه ی انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 97-98

دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 97-98

دومین جلسه ی عمومی انجمن اولیاء و مربیان دبیرستان غیر دولتی راه سبز پیرامون کاربری سایت راه سبز و درگاه اینترنتی و امور تحصیلی

دومین جلسه انجمن اولیاء و مربیان در سال تحصیلی 97-98

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.