هفته نکوداشت پدافند غیر عامل گرامی باد

هفته نکوداشت پدافند غیر عامل گرامی باد

سه شنبه ، 8 آبان 1397

پدافند غیر عامل

پدافند غیرعامل نوعی دفاع غیر نظامی است و به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که به جنگ افزار نیاز ندارد و با اجرای آن می توان از واردشدن خسارات مالی به تجهیزات و تاسیسات حیاتی و حساس نظامی و غیر نظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده یا میزان این خسارات وتلفات را به حداقل ممکن کاهش داد.لذا هفته ایی به همین مناسبت نام گذاری شده که برنامه های هفته در تصویر بالا مشا هده میشود .