برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان غیر دولتی راه سبز

برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان غیر دولتی راه سبز

سه شنبه ، 1 آبان 1397

انتخابات شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی یکی از ارکان مهم مدرسه بوده و زمینه ایی مناسب برای ورود دانش آموزان به اجتماع ومشارکت در فعالیت های اجتماعی است.لذا این مدرسه در روز 1 آبان سال 1397 انتخاب شورای دانش آموزی را برگزار نمود که تعدادی از دانش آموزان در این انتخابات کاندید شدن که ازبین این کاندیدها 7نفر منتخب دانش آموزان گردیدند.

منتخبین شورای دانش آموزان راه سبز:

1-نگین جهان پور

2-سوگند افضل نیا

3-فاطمه مهرورز

4-کوثر داوودی

5-مریم قربانپور

6-سیده مینو مینویی

7-مارال زادبر