پذیرفته شدگان کنکور97 دبیرستان غیر دولتی راه سبز

پذیرفته شدگان کنکور97 دبیرستان غیر دولتی راه سبز

شنبه ، 28 مهر 1397

پذیرفته شدگان کنکور

به حول قوه الهی هر ساله ،در این دبیرستان بطور متوسط چند نفر در رشته پزشکی و تعداد زیادی هم در دانشگاههای دولتی و تربیت معلم پذیرفته می شوند و این افتخاری برای مدرسه و شهرستان فومن می باشد. جا دارد از اولیاء محترم و دانش آموزان پر تلاش عزیزم و معلمان  دلسوز و متعهدم تشکر کنم.

معصومه افراسیابی فومنی