پروژه مهر

پروژه مهر

شنبه ، 21 مهر 1397

پروژه مهر

_برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع نقش زنان در دفاع مقدس

_زیبا سازی فضای مدرسه

-بزرگداشت هفته دفاع مقدس

-نواختن زنگ انقلاب

_دیدار با خانواده شهدا