اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 97-98

اولین جلسه شورای دبیران سال تحصیلی 97-98

شنبه ، 21 مهر 1397

شورای دبیران

اولین جلسه شورای دبیران تاریخ 27 شهریور 97 در مدرسه راه سبز تشکیل گردید. در این جلسه پیرامون برنامه سال تحصیلی جدید در حوزه آموزشی و پرورشی توسط مدیر،موسس و رئیس انجمن اولیا و مربیان صحبت گردید . همچنین انعقاد قرار داد مالی فی مابین مدرسه و معلمان محترم صورت گرفت . نماینده دبیران با رای گیری انتخاب گردید .و همچنین صدور ابلاغ برای کلیه معلمین عزیز انجام شد.