13 آبان روز دانش آموز گرامی باد

13 آبان روز دانش آموز گرامی باد

یکشنبه ، 13 آبان 1397

13 آبان روز دانش آموز

13 آبان ،تاریخ مهمی در جریان پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی ایران است.در این روز سه واقعه اتفاق افتاده است که هر کدام به نوبه خودباعث پیشبرد جریان مبارزات شدند.اولین واقعه تبعید امام خمینی (ره) به ترکیه در سال 1343 است. دومین واقعه کشتار دانش آموزان بی گناه در سال 1357 و سومین رویداد تسخیر لانه جاسوسی در سال 1358 توسط دانشجویان پیرو خط امام است . 

برای مشاهده عکس های مربوطه به بخش گالری تصاویر مراجعه فرمایید.